Foetale RhD bepaling op materneel plasma

Beschrijving van de test

Synoniem:
Voorkeurstaaltype: Streck cell tube
Alternatief staaltype: Roche cell
Volume: 9 mL
Uitvoeringsfrequentie: 1x/week
Afwerkingsduur (d): 15
Uitvoering in Urgentie: nee
Onderaanneming: ja
Aanvraagcode: FOET.RHD
Belac - accreditatie 459-MED: nee
Klinische indicatie:

De meest voorkomende oorzaak van hemolytische ziekte bij de pasgeborene is Rhesus-D antagonisme tussen een vrouw en haar kind. In het bloed van een zwangere vrouw is foetaal DNA aanwezig. Dit maakt het mogelijk om  genetisch de bloedgroepantigeen typering van het nog ongeboren kind te bepalen zonder dat invasieve diagnostiek noodzakelijk is. Bepaling van foetale RhD op celvrij foetaal DNA aanwezig in materneel plasma kan vanaf 11 weken zwangerschap.

Afname van het materiaal

afname en transportcondities: Staal mag max. 24u oud zijn
Speciaal aanvraagformulier: foetale RhD bepaling-sint-jan.pdf

Overheidsinformatie

RIZIV Nomenclatuur: 587053
Nomenclatuur: 587053 - 587064 B 5000 Genotypering van foetale RH1 op bloed van een RH :-1 (RhD negatieve) moeder #(Maximum1) (Diagnoseregel 4)
Bron: RIZIV website op 05/02/2022

Commentaar bij de referentiewaarden

Extra Informatie:

Laatst gewijzigd op

Glims system
2022-07-08