2de HLA bilan - Orgaanreceptor

Beschrijving van de test

Synoniem:
Voorkeurstaaltype: EDTA en serum
Alternatief staaltype:
Volume:
Uitvoeringsfrequentie:
Antwoordtijd:
Uitvoering in Urgentie: nee
Onderaanneming: ja
Aanvraagcode: HLAbilan_2de
Belac - accreditatie 459-MED: nee
Klinische indicatie:

Afname van het materiaal

afname en transportcondities: EDTA volbloed en volledige serumtube meegeven
Afname instructies: Richtlijnen bij staalafname

Overheidsinformatie

RIZIV Nomenclatuur: 555332
Nomenclatuur: 555332 - 555343 B 3000 Bepalen van de HLA-groepen A, B en C (ten minste 25 antigenen) bij een kandidaat voor een hematopoïetische stamceltransplantatie of voor massale transfusies van leucocyten of thrombocyten, verkregen door cellenseparator #(Maximum 1)
Bron: RIZIV website op 01/06/2023

Extra informatie

Extra Informatie:

Laatst gewijzigd op

Glims system
2022-04-13