Cadmium

Beschrijving van de test

Synoniem:
Voorkeurstaaltype: Urine
Alternatief staaltype:
Volume: 50 ml
Uitvoeringsfrequentie: 2x /week
Antwoordtijd:
Uitvoering in Urgentie: nee
Onderaanneming: ja
Aanvraagcode: CADMIUN.U
Belac - accreditatie 459-MED:
Klinische indicatie:

Afname van het materiaal

afname en transportcondities:
Afname instructies:

Overheidsinformatie

RIZIV Nomenclatuur: 547190
Nomenclatuur: 547190 - 547201 B 1200 Doseren van een zwaar metaal (As, B, Bi, Cd, Co, Cr, Hg, Mn, Ni, Sn,Tl), van Au of Ag met atoomabsorptiespectrometrie of een minstens evenwaardige methode #(Maximum 5)(Diagnoseregel 70)
Bron: RIZIV website op 05/02/2022

Referentiewaarden van de test

Leeftijd Mannen Vrouwen
<1.0 µg/g creat <1.0 µg/g creat

Extra informatie

Extra Informatie: Niet professionele blootstelling: <1.0 µg/gcreat.
(niet rokers < 0.7 µg/gcreat)
Professionele blootstelling: <5 µg/gcreat.
Eénmalige overschrijding is niet doorslaggevend, wel het beloop over langere periode.
De waarde is gericht op de preventie van de nierfunctiestoornissen na jarenlange blootstelling.

Laatst gewijzigd op

Glims system
2020-01-23